Kratki periodi posta su u nekim slučajevima isto toliko djelotvorni kao i hemoterapija u borbi protiv određenih vrsta raka kod miševa, pokazali su rezultati istraživanja objavljenog u SAD-u tokom koga je utvrđeno da kombinacija te dvije metode produžava njihov životni vjek.

Sam post omogućava djelotvorno liječenje velikog broja vrsta raka kod životinja na kojima se obavljaju eksperimenti, uključujući i kancerogene tumore koji potiču od ljudskih ćelija, naveli su autori tog istraživanja objavljenog u časopisu STM (Science Translational Medicine).

Naučnici su konstatovali da je od osam vrsta raka dijagnostikovanih kod miševa, pet isto toliko dobro reagovalo na post, kao i na hemoterapiju.

Kombinovanje većeg broja perioda postova sa hemoterapijom omogućilo je izliječenje 20 odsto određenih veoma agresivnih vrsta raka kod laboratorijskih miševa.

Stopa izliječenja dostigla je 40 odsto kod miševa zahvaćenih istim vrstama raka, ali manje proširenim, dok nijedan miš liječen samo hemoterapijom nije preživeo.